Trastorns digestius

Què és?

Es tracta d’una branca de la fisioteràpia basada en la valoració i el diagnòstic precoç de trastorns digestius del nadó o infant.

Durant l’etapa de creixement és important poder detectar els diferents trastorns digestius que pot tenir un nadó ja que de la seva alimentació i absorció dels nutrients, dependrà el bon desenvolupament i maduració del sistema digestiu i immunitari.

Què fa el fisioterapeuta?

En aquesta branca la fisioteràpia realitza diferents tècniques per millorar, prevenir i/o estabilitzar la simptomatologia que generen aquests trastorns digestius, per tal de millorar l’eficàcia en el moment de la deglució, disminuir la regurgitació, disminuir el dolor abdominal, prevenir rutes falses, afavorir l’adequada contracció de la musculatura llisa abdominal, i facilitar l’expulsió de gasos i femtes.

Tots aquests trastorns tenen diferents causes i orígens, però la probabilitat de manifestar-se augmenta quan hi ha hagut problemes durant l’embaràs o quan el part o cesària ha estat traumàtic (ús de fòrceps, ventoses, moltes hores de part, poc espai dins el ventre de la mare,…). En tots aquests casos és important bans de que hagi passat el mes de vida, realitzar una valoració inicial per descartar possibles trastorns, i en cas que hi siguin començar a tractar-los de manera precoç per tal que les seqüeles siguin les mínimes.

-7168630062128632431_IMG_2077