Respiratòria

Què és?

És una especialitat de la fisioteràpia que es basa en el diagnòstic i tractament de les malalties respiratòries en l’infant, així com les complicacions pulmonars que es presenten al llarg d’altres patologies neurològiques i/o motores pediàtriques.

Consisteix en un conjunt de tècniques pròpies no invasives que ajuden al tractament i prevenció de les alteracions del sistema respiratori, fent d’ella una eina molt eficaç en el drenatge de secrecions bronquials, utilitzant tècniques que modulen el flux respiratori tant en nadons com en infants.

Quin és l’objectiu?

Millorar la qualitat de vida del nen/a o nadó, complementant el tractament farmacològic indicat pel pediatre, que permetran respirar correctament i eliminar les fleumes acumulades.

Va dirigit a tot aquell pacient que pateixi simptomatologia respiratòria, és a dir, que hi hagi mucositat i secrecions, tos o patologia diagnosticada, principalment el pacient pediàtric.

Les indicacions són:

  1. Costipats crònics
  2. Obstruccions de les vies altes
  3. Pneumònia
  4. Bronquiolitis
  5. Bronquitis
  6. Sinusitis i otitis
  7. Malaltia pulmonar obstructiva crònica (EPOC)
  8. Fibrosis quística
  9. Asma
  10. Sindromes neurològics

Quan arriba l’hivern, apareixen els mocs i les temudes bronquiolitis i bronquitis, conjuntament amb altres patologies respiratòries. La fisioteràpia respiatòria és un factor important en el benestar del teu nadó i la família perquè puguin respirar bé, ja que una congestió nasal el que aconseguirà es que el nadó no pugui descansar, no dormi, no menji..

A més a més, realitzem una orientació als pares en el coneixement de la patologia i una explicació  de les normes bàsiques pel tractament a domicili (higiene, detecció de signes i símptomes, grau de temperatura, humitat i hidratació), i la correcte utilització dels diferents dispositius de teràpia inhalada i pautes a seguir post tractament.

Processed with VSCO with al1 preset