Protocol d'actuació per a tots els pacients

🖐🏻 PACIENTS:

🌡️ Mesura de la temperatura corporal abans d’accedir al Centre.
😷 Obligatori portar mascareta en tot moment al Centre.
🧴 Rentat de mans amb solució hidroalcohòlica al accedir al Centre.
👕 Venir canviats de casa per les activitats terapèutiques. Es podràn utilitzar els armariets dels vestuaris per guardar accessoris personals.

🏥 EL CENTRE:

🧹 Desinfecció de sales, classes i materials amb desinfectants homologats.
🚾 Disposem de tovalloletes d’un sol ús per a tots els pacients.