Fisioteràpia pediàtrica en els trastorns digestius

Què és?

Es tracta d’una branca de la fisioteràpia basada en la valoració i el diagnòstic precoç de trastorns digestius del nadó o infant.

Durant l’etapa de creixement és important poder detectar els diferents trastorns digestius que pot tenir un nadó ja que de la seva alimentació i absorció dels nutrients, dependrà el bon desenvolupament i maduració del sistema digestiu i immunitari.

Què fa el fisioterapeuta?

En aquesta branca la fisioteràpia realitza diferents tècniques per millorar, prevenir i/o estabilitzar la simptomatologia que generen aquests trastorns digestius, per tal de millorar l’eficàcia en el moment de la deglució, disminuir la regurgitació, disminuir el dolor abdominal, prevenir rutes falses, afavorir l’adequada contracció de la musculatura llisa abdominal, i facilitar l’expulsió de gasos i femtes.

Tots aquests trastorns tenen diferents causes i orígens, però la probabilitat de manifestar-se augmenta quan hi ha hagut problemes durant l’embaràs o quan el part o cesària ha estat traumàtic (ús de fòrceps, ventoses, moltes hores de part, poc espai dins el ventre de la mare,…). En tots aquests casos és important bans de que hagi passat el mes de vida, realitzar una valoració inicial per descartar possibles trastorns, i en cas que hi siguin començar a tractar-los de manera precoç per tal que les seqüeles siguin les mínimes.

Fisioteràpia respiratòria

Què és?

És una especialitat de la fisioteràpia que es basa en el diagnòstic i tractament de les malalties respiratòries en l’infant, així com les complicacions pulmonars que es presenten al llarg d’altres patologies neurològiques i/o motores pediàtriques.

Consisteix en un conjunt de tècniques pròpies no invasives que ajuden al tractament i prevenció de les alteracions del sistema respiratori, fent d’ella una eina molt eficaç en el drenatge de secrecions bronquials, utilitzant tècniques que modulen el flux respiratori tant en nadons com en infants.

Quin és l’objectiu?

Millorar la qualitat de vida del nen/a o nadó, complementant el tractament farmacològic indicat pel pediatre, que permetran respirar correctament i eliminar les fleumes acumulades.

Va dirigit a tot aquell pacient que pateixi simptomatologia respiratòria, és a dir, que hi hagi mucositat i secrecions, tos o patologia diagnosticada, principalment el pacient pediàtric.

Les indicacions són:

 1. Costipats crònics
 2. Obstruccions de les vies altes
 3. Pneumònia
 4. Bronquiolitis
 5. Bronquitis
 6. Sinusitis i otitis
 7. Malaltia pulmonar obstructiva crònica (EPOC)
 8. Fibrosis quística
 9. Asma
 10. Sindromes neurològics

Quan arriba l’hivern, apareixen els mocs i les temudes bronquiolitis i bronquitis, conjuntament amb altres patologies respiratòries. La fisioteràpia respiatòria és un factor important en el benestar del teu nadó i la família perquè puguin respirar bé, ja que una congestió nasal el que aconseguirà es que el nadó no pugui descansar, no dormi, no menji..

A més a més, realitzem una orientació als pares en el coneixement de la patologia i una explicació  de les normes bàsiques pel tractament a domicili (higiene, detecció de signes i símptomes, grau de temperatura, humitat i hidratació), i la correcte utilització dels diferents dispositius de teràpia inhalada i pautes a seguir post tractament.

Massatge infantil

Què és?

Són tècniques sobre la pell del nadó amb benefici tant per aquest com per la persona que l’aplica, va més enllà dels beneficis físics.

El nadó necessita un contacte afectiu, establir un llaç/vincle amb un adult, ja sigui la mare, el pare o la persona que s’ocupa d’aquest. Antropològicament és per supervivència.

Quins són els beneficis?

 1. Per al nadó en funció de les necessitats que tingui es pot utilitzar el massatge per aconseguir estimulació, la relaxacció, alleujament (trastorns gastrointestinals i/o respiratoris) i interacció-comunicació.
 2. Per a l’adult els beneficis es basen en conèixer el nadó, identificar les necessitats, crear el vincle d’afecció i inclús involucrar als germans/es grans.