Fisioteràpia del sòl pelvià

La fisioteràpia del sòl pelvià és una especialitat que s’encarrega de tractar les disfuncions del sòl pèlvic per prevenir, millorar i solucionar disfuncions.

El sòl pelvià és un conjunt de músculs i lligaments que mantenen els òrgans de la nostra pelvis en una posició correcta i faciliten el seu funcionament. A més a més, juga un paper fonamental en l’estabilitat i l’equilibri de la columna lumbar.

Durant el pas de la vida, hi ha processos que poden debilitar-lo, com poden ser l’embaràs, el post-part, menopausa, cirurgies, esport d’impacte… Tot això pot comportar problemes d’incontinència d’orina i/o fecal, molèsties al mantenir relacions sexuals, dolor pèlvic crònic, dolors d’esquena, prolapses d’òrgans, restrenyiment, cicatrius doloroses, hipotonia o hipertonia del sòl pelvià.

Tot això acaba deteriorant físicament i psicològicament a la persona, suposant un deteriorament de la qualitat de vida i l’autoestima.

Incontinència urinària

La incontinència urinària està descrita com l’escapament o pèrdua involuntària d’orina que suposa un problema higiènic i psicosocial, que es demostra de forma objectiva.
Incontinència d’esforç que és quan l’escapament és derivat d’una força física. Possibles causes son esport d’impacte, esforços de la vida quotidiana, cirurgies pèlviques, embaràs o postpart.

Síndrome d’urgència miccional

La Síndrome d’Urgència miccional provoca que tinguis un momentani, intens e imperiós desig d’orinar sense que la bufeta estigui necessàriament plena d’orina.

Dolors pèlvics

És un dolor pèlvic que pot passar després d’un embaràs perquè la zona abdominal i perineal està molt vulnerable. O bé pot ser un dolor pèlvic crònic que cursa més de 6 mesos d’evolució, pot ser causat per conseqüències ginecològiques, urològiques, gastrointestinals, genitourinaris, neurològiques, psicològiques o osteomusculars.

Prolapses d’òrgans

El prolapse d’òrgans és el descens d’un o més òrgans (bufeta, l’úter o el recta) que ocupen la pelvis. El prolapse dórgans generen una sensació de pes i ocupació a nivell vaginal.

El motiu pel que es produeix el descens de les visceras de la pelvis és perquè les estructures musculars i del teixit conectiu no tenen ni to ni força, degut a sobreesforços, embarassos, parts, estrenyiment…