Què és?

El rentat nasal consisteix en introduir sèrum fisiològic o solució salina pels orificis del nas per a netejar i arrossegar cap a l’exterior la mucositat.

Als nadons de seguida se’ls tapona el nas, sobre tot en èpoques de refredats. L’excés de mucositat interfereix en la respiració i han de començar a respirar per la boca, amb tot el que això implica.

La tos dels nadons és ineficaç, per això és important fer rentat nasals de tant en tant ja que ells no son capaços d’eliminar aquests taponaments.

Els mocs no son dolents, son un mecanisme defensa de les nostres vies respiratòries, per tant, realitzem el rentat nasal només quan sigui necessari, és a dir, en casos on el nadó s’ofega mentre menja al causa dels mocs, no pot respirar, ronca, està incòmode,…

Com es realitza?

Es col·loca el nadó panxa avall mirant cap a un costat, s’introdueix la solució salina per l’orifici que queda per sobre sense fer cap pressió. S’ha de deixar que la solució salina entri per l’orifici nasal superior i surti per l’inferior sense posar-la a pressió, ha de caure com si fos una aixeta poc oberta.

Recomanem utilitzar una pera però en comptes de “xuclar” el moc, omplir-la de solució salina i utilitzar-la com a recipient per deixar caure l’aigua per l’orifici nasal superior. D’aquesta manera ens assegurem de no tirar-la amb pressió com en el cas d’una xeringa.

És important no fer la maniobra panxa amunt ja que es corre el risc de provocar una otitis ja que el moc pot anar cap a la zona de l’oïda.

Després del rentat nasal és habitual que el nadó estossegui moc o se l’empassi i el digereixi.

Aspirador si o no?

Amb els anys s’ha vist que utilitzar l’aspirador no sempre és efectiu, és més, en certs casos està contraindicat i pot fer l’efecte contrari, irritar més la mucosa nasal i originar més moc.

Esprai nasal si o no?

Els esprais nasals que tiren a pressió un raig de solució salina en general estan contraindicats tant persones adultes com en nadons.

En nadons no es recomana ja que al generar la pressió amb el líquid la probabilitat de que vagi cap a l’oïda és més elevada per tant és més fàcil agafar otitis.

En cas de persones adultes és més efectiu fer rentats nasals amb una lota nasal (el mètode és el mateix que amb nadons, el cap avall i la cara mirant a un costat i deixant que la solució salina caigui per un orifici nasal i surti per l’altre.

 

Anna Eguiluz 

Col·legiada nº 13.664Say something!