Fisioteràpia pediàtrica en els trastorns digestius: deglució, reflux, restrenyiment i còlic del lactant.

Es tracta d’una branca de la fisioteràpia basada en la valoració i el diagnòstic precoç de trastorns digestius del nadó o infant. Durant l’etapa de creixement és important poder detectar els diferents trastorns digestius que pot tenir un nadó ja que de la seva alimentació i absorció dels nutrients, dependrà el bon desenvolupament i maduració del sistema digestiu i immunitari.

En aquesta branca, la fisioteràpia realitza diferents tècniques per millorar, prevenir i/o estabilitzar la simptomatologia que generen aquests trastorns digestius, per tal de millorar l’eficàcia en el moment de la deglució, disminuir la regurgitació, disminuir el dolor abdominal, prevenir rutes falses, afavorir l’adequada contracció de la musculatura llisa abdominal, i facilitar l’expulsió de gasos i femtes.

Tots aquests trastorns tenen diferents causes i orígens, però la probabilitat de manifestar-se augmenta quan hi ha hagut problemes durant l’embaràs o quan el part o cesària ha estat traumàtic (ús de fòrceps, ventoses, moltes hores de part, poc espai dins el ventre de la mare…). En tots aquests casos, és important abans de que hagi passat el mes de vida, realitzar una valoració inicial per descartar possibles trastorns, i en cas que hi siguin començar a tractar-los de manera precoç per tal que les seqüeles siguin les mínimes.

Massatge infantil.

El massatge infantil son tècniques sobre la pell del nadó amb benefici tant per aquest com per la persona que l’aplica, va més enllà dels beneficis físics.

El nadó necessita un contacte afectiu, establir un llaç/vincle amb un adult, ja sigui la mare, el pare o la persona que s’ocupa d’aquest. Antropològicament és per supervivència. Hi ha una etapa de gestació de 9 mesos, naixem immadurs, i després hi ha l’exterogestació, en la que el nadó completa el seu desenvolupament i en els propers 9 mesos es prepara per arribar al moment de separar-se voluntàriament de l’adult (gateig,…). Per aquest motiu els 9 primers mesos és quan necessita més contacte afectiu, necessita estar a prop de la seva font de calor, nutrició i apego.

El vincle d’afecció és la base de la supervivència, el desenvolupament i l’aprenentatge del nadó. La construcció d’un vincle d’afecció sòlid és vital en casos de nadons sans, però encara més important en casos de nadons en situacions especials (malalties, prematuritat, malformacions…) Aquest vincle és la relació única entre dues persones que dura en el temps. Transmet seguretat al nadó, i és la base sobre la que es sustenta tot el desenvolupament emocional.

El vincle comença al 6è mes d’embaràs, on ja reconeix la veu, necessita aliment i la mare li dóna, necessiten protecció i la mare també li dóna, necessita calor/temperatura més alta o més baixa en funció de les seves necessitats (com que al principi tenen problemes per regular la temperatura, la calor s’assegura amb el cos del mare)…

Beneficis:

  • Per al nadó en funció de les necessitats que tingui es pot utilitzar el massatge per aconseguir estimulació, la relaxació, alleujament (trastorns gastrointestinals i/o respiratoris) i interacció-comunicació.
  • Per a l’adult els beneficis es basen en conèixer el nadó, identificar les necessitats, crear el vincle d’afecció i inclús involucrar als germans/es grans.

Bronquiolitis:

La bronquiolitis és una malaltia respiratòria inflamatòria aguda dels nens que es dóna als primers anys de vida. Coincideix amb un patró estacional amb una incidència més elevada en els primers mesos d’hivern i primavera. L’agent viral més freqüent és el Virus respiratori sincitial (VRS), i és el principal causant de l’hospitalització d’infants amb infecció a les vies respiratòries inferiors.

La fisioteràpia respiratòria és una indicació absoluta en el seguiment i tractament de la bronquiolitis en fase no aguda. No es recomana en fase aguda.

 

Anna Eguiluz Ferrer

Col. 13.664

 

Perrota C, Ortiz Z, Roque M. Fisioterapia respiratoria para la bronquiolitis aguda en pacientes pediátricos de hasta 24 meses de vida (Revisión Cochrane traducida). En: La Biblioteca Cochrane Plus, 2005 Numero 4. Oxford: Update Software Ltd. Disponible en:

http://www.mscbs.gob.es/en/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/infMedic/docs/BoletinVol34n1_3a11.pdf

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1695403310002833

https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=ZkcP40ygLlgC&oi=fnd&pg=PA9&dq=fisioterapia+pedi%C3%A1trica+digestiva&ots=MHzZ188IsG&sig=NGAp2JZdjqTdlxLOOA00QwZZ_Xs#v=onepage&q=fisioterapia%20pedi%C3%A1trica%20digestiva&f=falseSay something!